Gäddeholm är beläget vid Mälaren ca 10 km sydost om Västerås. Gårdarna/ bebyggelsen som omgav Gäddeholm finns dokumenterade tillbaka till åtminstone 1400-tal. Men i omgivningarna på lite högre mark hittar vi lämningar betydligt längre tillbaka i tiden (600-700 talet).

Det är mycket möjligt att det funnits en bebyggelse på gårdsplatsen redan på 1400-talet då "holmen" omgavs av vatten eller sankmarker.

Den gamla huvudbyggnaden som sedan kom att kallas för flygel är den äldsta befintliga byggnaden på Gäddehom. Den är uppförd 1561 av dåvarande ägaren Gabriel Christiernsson Oxenstierna. Han var farfar till den senare så mäktige Axel Oxenstierna som lät uppföra Tidö Slott.

 

Gäddeholms säteri

Begreppet säteri är helt enkelt jord som ägs av adeln och som genom särskilda priviligier befriats från skatt.

Säteriet på Gäddeholm bildades genom en rad jordbyten på slutet av 1500-talet

och under 1600 talet var gården troligen inriktad mot boskapsdrift. Grundaren till

säteriet Nils Knutsson Posse avled 1627. Gäddeholm övertogs då av hans brorson

Christer Axelsson Posse, som under början av 1600-talet flyttade till den nuvarande

gårdstomten som då bebyggdes.

Under 1700-talets första hälft expanderade säteriet sina jordtillgångar åt norr och

öster, godset ägdes då av generalen och den blivande friherren Carl Cronstedt.

Expansionen av Gäddeholm pågick fram till 1800-talets slut.

Under Carl Cronstedt ägo i början på 1700-talet gjordes godset till fideikomiss.

Det innebar att gården inte fick säljas eller delas upp utan i sin helhet gå i arv till någon av arvingarna. 1810 infördes i Sverige förbud mot att bilda fideikomisser. De som fanns fick dock vara kvar men 1964 slutligen beslöt riksdagen att alla fideikomisser successivt skulle avvecklas.

Flygfoto troligen 1927Flygfoto Gäddeholm troligen 1927

Lewenhauptarna tar över Gäddeholm.

Gården fick inte säljas utan gick i arv i släkten Cronstedt. Men när den siste manlige ägaren Carl-Fredrik Cronstedt dog 1834 ärvdes gården av äldsta dottern Ottiliana Henrietta Cronstedt som föddes 1802. 22 år gammal 1824 gifte hon sig med Gustaf (Gösta) Lewenhaupt. Därefter fortsatte gården i släkten Lewenhaupt fram till 1997 då den såldes. 2003 köpte Västerås Stad in godset och dess marker.

 

Göran Kihl