Karta till Gäddeholms Café och Gäddeholms herrgård

Färdas du med cykel elller promenerar så tar du den fina gång- och cykelvägen som börjar precis innan kanotklubbens hus vid Björnöbron. 5 km till Gäddeholms Herrgård, Café och Antik. Följ skyltar.

Kör du bil.

Observera då att du inte ska åka den nya vägen ända fram till nya bostadsområdet i Gäddeholm. Sväng istället in på den gamla vägen till Gäddeholm. När du åkt den nya vägen över de första fälten och kommit upp i en skogsbacke ta då första vägen till höger. (ingen skylt) 50 meter innan passerar du en väg till vänster (skylt Irsta kyrka). Det är den gamla Gäddeholmsvägen som med en liten förskjutning korsar den nya.

Skulle du missa den avfarten och fortsätter nya vägen så kommer du så småningom ner till den gamla grusvägen mot Fröholmen. Tag då grusvägen till höger. Passera bostadsområdet Herrgårdsängen (på vänster sida), det ganla torpet Malmen (på höger sida) sedan kommer du snart fram till bilparkeringen och allén in mot Gäddeholms Herrgård och Gäddeholms Café.