Om- och tillbyggnaden vid Gäddeholms Café har förverkligats tack vare EU-bidrag, dvs den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vid säsongsöppnandet av Gäddeholms Café den 9 februari stod den första delen klar i om- och tillbýggnaden av den gamla ekonomibyggnaden vid Gäddeholms Herrgård. Det rörde sig om ett tillskott på bottenvåningen av en mindre cafélokal i direkt anslutning till den gamla cafédelen. Lagom till påskhelgen invigdes sedan nästa del av bottenvåningen som disponeras av en helt ny butik vid herrgården nämligen Gäddeholms Antik. Slutligen invigdes under Kristi Himmelfärdshelgen den övre våningen- en flexibel festvåning som kan användas för utställningar, programverksamhet, konferenser och som samlings-,mötes och festlokal. Lokalen har fått namnet Torkvinden för att påminna om dess tidigare funktion.

Redan kan man konstatera att tillkomsten av Gäddeholms Antik och Torkvinden har höjt attraktionskraften för Gäddeholms Herrgård. Ytterligare ett steg har tagits för att nå den vision som Västerås Stad har av att skapa ett besökscenter vid Gäddeholms Herrgård.

Torkvinden tom ovan och fylld av verksamhet nedan

Göran Kihl