Det byggs om och byggs ut för fullt ute vid Gäddeholms Café men det påverkar inte cafeets öppettider. Hela november är cafeet öppet lördagar och söndagar kl 12.00-16.00.