Alltings upphov. Ottiliana Cronstedt.  Det var hennes far, Carl Fredrik Cronstedt som ägde Gäddeholm och Aggarö fideikommiss. Ottiliana gifte sig med Gustaf ”Gösta” Lewenhaupt 1824.

Gustav Lewenhaupt (1791-1873) deltog som ung officer i fälttågen mot Napeoleon i Tyskland och Norge där han blev tillfångatagen vid belägringen av lägret i Prestbacka.

1825 flyttar Gustav L och Ottiliana till Ymsjöholms säteri i Bäcks socken i Skaraborgs län. Ymsjöholm hade sex år tidigare köpts in av Ottilianas far.

På Ymsjöholm föddes barnen Carl Gustav 1825, Axel 1826, Elisabeth 1828, Amalia 1829 och Hedvig Sophia 1832.  Elisabeth dog 1838 och Amalia  1840.

 När Ottilianas far dog 1832 ärvde hon Gäddeholm, i brist på manliga arvingar. Endast 33 år gammal dog Ottiliana 1835 Gustav och Ottilianas äldste son Carl-Gustav var den som skulle ärva godset.

Därmed övergick Gäddeholm till ätten Lewenhaupt. Men vid moderns död var han bara 11 år.

 

Ottiianas make Gustav kom aldrig att bosätta sig på Gäddeholm eller att bruka gården. 1840 gifte han om sig med Ottilianas kusin Ewa Heijkensköld född Cronstedt , nybliven änka efter Heijkensköld på Hällefors bruk i Närke. Där blev Gustav brukspatron. Med honom till Hällefors flyttade också de tre kvarvarande barnen.

 I väntan på att sonen Carl-Gustav skulle bli vuxen arrenderades Gäddeholm ut  på 10 år till Ottilianas yngre syster Elisabet "Betty" som var gift med Carl Rangel von Post, ägare till Frösåker.

1846 flyttade Carl-Gustav Lewenhaupt från Hällefors och tog över Gäddeholm. Däremellan hann det gå en segdragen juridisk process då andra grenar av släkten Cronstedt hävdade att de hade rätt till godset enligt fideikomisslagen.Men tvisten löstes till Lewenhauptarnas fördel. Carl Gustav var gift med Charlotta född von Essen. Carl-Gustav dog redan 1863 blott 38 år gammal och lämnade sin hustru med fem små barn. Äldsta sonen Erik föddes 1849 och var vid faderns död bara 13 år.

Om Erik kommer vi att berätta i nästa avsnitt.

Gäddeholm 13 aug 2012

Ann-Christine Kihl ,Göran Kihl

 (källor: Ebba Linton Lewenhauptarna på Gäddeholm /Släkten Lewenhaupt Utgiven av Lewenhauptska Släktföreningen 2000; Geddeholms krönika Erik Lewenhaupt upptecknade krönika sammanställt av Elisabeth Forsberg. Utgiven av Föreningen Kulturmiljö i Västmanlands län, Utställningen Herrgårdsliv-släkten Lewenhaupt på Gäddeholm av Ann-Christine och Göran Kihl. Bilder från stadsarkivet i Västerås samt privata samlingar).