Erik Lewenhaupt dör.

 1928 efter femtiofem år som godsherre dör Erik Lewenhaupt. Det blir en begravning som man aldrig tidigare sett motstycke till i Gäddeholm.

Sorgen vilar tung över den gamla huvudbyggnaden när Eriks kista bärs ut.

 

Greve Erik Lewenhaupt förs till sista vilan. I sorgflor bakom kistan syns änkan Ewa Lewenhaupt och bredvid henne Eriks brorson Knut Lewenhaupt som ska ta över Gäddeholm. 

Hans kista dras av hästar från hemmet i Gäddeholm till Irsta kyrka. Allén är beströdd med hackat granris för att kärran med sina järnskodda hjul, ska rulla tyst under den sista, andaktsfulla färden.

  Erik Lewenhaupts sista resa till Irsta kyrka där släkt, vänner och församlingsbor har samlats.

Samtliga foton i detta kapitel tagna av Ernst Blom

Gäddeholm 24 november 2012

Ann-Christine Kihl, Göran Kihl

(källor: Ebba Linton Lewenhauptarna på Gäddeholm /Släkten Lewenhaupt Utgiven av Lewenhauptska Släktföreningen 2000; Geddeholms krönika Erik Lewenhaupt upptecknade krönika sammanställt av Elisabeth Forsberg. Utgiven av Föreningen Kulturmiljö i Västmanlands län, Utställningen Herrgårdsliv-släkten Lewenhaupt på Gäddeholm av Ann-Christine och Göran Kihl. Bilder från stadsarkivet i Västerås samt privata samlingar).