Gösta och Ewa Lewenhaupt på Karlslund.

På äldre dar flyttade Gösta Lewenhaupt(1791-1873) och hans andra hustru Ewa från Hellefors till Carlslunds herrgård i Västerås för att ägna sig åt konst, musik, religion och sociala frågor. Här startade Ewa ett skolinternat för flickor, dit folkbildaren Cecilia Fryxell kom för att undervisa.  Här är Gösta och Ewa samlade med barn och barnbarn på skolverandan för fotografering, redan 1870. Stående från vänster: Axel Adlercretuz, Ulla Hamilton, Erik Lewenhaupt, Charlotte Adlercreutz g af Forselles, Karl-Axel Lewenhaupt,  Charlotta Lewenhaupt g Wersäll, Ellen Lewenhaupt, Axel Lewenhaupt och framför honom sonen Karl-Gustaf Lewenhaupt. 

Sittande från vänster: Erik Adlercreutz, Hedvig Adlercreutz f Lewenhaupt med Magnus Adlercreutz på sitt knä, Margareta (Maggie) Adlercreutz och Gustaf (Gösta) Lewenhaupt , Carl Adlercreutz och Ewa Lewenhaupt f Chronstedt, Reinhold Abraham Lewenhaupt, g m Ellen Bayard, Hedvig Lewenhaupt g Fleetwood, Ida Lewenhaupt f Taube, Hanna Lewenhaupt g Leijonhufvud,  Sten Lewenhaupt.

Tredje stående från vänster barnbarnet Erik, dvs Carl Gustavs äldste son, som snart skulle ta över Gäddeholm.

 

Riksdagsman och Kommunalpamp. Endast 22 år gammal  övertog Carl-Gustavs och Charlottas äldsta son Erik Gäddeholm år 1871. Eriks tid på godset blev lång. Tiden fram till hans död 1928 får nog betecknas som Gäddeholms storhetstid. 

Erik Lewenhaupt

 

 

 

 

 

 

Erik drev inte bara ett väbärgat gods. Han var också en tongivande politiker i Irsta socken. Hans hustru Ewa, född Beck-Friis (1858-1940) skötte en stor del av socialvården i Irsta och stödde den även ekonomiskt.

I Gäddeholm byggde Erik såväl Trastbo skola som senare Tomtebo skola.

Jordbruket, djurhållningen, tegelbruket, sågverket. Allt rustades upp och utvecklades. Det byggdes nya arbetarbostäder, gamla rustades upp allteftersom antalet anställda ökade. På 1910-talet fanns på godset 110 årsanställda och en total befolkning på cirka 650 personer. Till det kom ett stort antal säsongsanställda på tegelbruk, sågverk och i jordbruket.

I nästa kapitel ska vi berätta om Eriks och Ewas praktfulla silverbröllop 1906 då gräddan av den svenska adeln fanns på plats.

Gäddeholm 16 aug 2012

Ann-Christine Kihl, Göran Kihl

(källor: Ebba Linton Lewenhauptarna på Gäddeholm /Släkten Lewenhaupt Utgiven av Lewenhauptska Släktföreningen 2000; Geddeholms krönika Erik Lewenhaupt upptecknade krönika sammanställt av Elisabeth Forsberg. Utgiven av Föreningen Kulturmiljö i Västmanlands län, Utställningen Herrgårdsliv-släkten Lewenhaupt på Gäddeholm av Ann-Christine och Göran Kihl. Bilder från stadsarkivet i Västerås samt privata samlingar).

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Silverbröllopet