Vid utgrävningar i Limsta just där den nya vägen ska ansluta till gamla Gäddeholmsvägen har man gjort arkeologiska utgrävningar med sensationellt resultat. Här framställde man järn långt innan de första hyttorna byggdes i Norra Västmanland.

Arkeologen och projektledaren för utgrävningarna Christian Gatti tror att ugnarna kan härröra från den yngre järnåldern dvs kanske vara 1500 år gamla. Bilden ovan visar den bäst bevarade ugnen. Det finns likartade ugnar i norra delen av Västmanland men sådana här ugnar har aldrig tidigare påträffats här nere vid Mälaren. Mest omtalat är den s k Röda Jorden vid Riddarhyttan. På 1980-talet gjordes utgrävningar där och man hittade flera ugnar av samma typ som den här ugnen, dvs en grävd grop med väggar av resta stenar som täckts med lera. De äldsta resterna fråg ugnarna har daterats till 700 före Kristus.  I Riddarhyttan var det inlandsisen som lämnade järnoxiden i jorden. I Dunshammar några km söder om Ängelsberg tog man istället malmklumparna från Åmänningens botten. Vid stranden hittades redan på slutet av 1960-talet rester av ugnar med samma konstruktion som i Riddarhyttan. Här daterades de älsta resterna till 300-400 efter Kristus.

Konsten att göra järn på det här sättet har man alltså kunnat länge. Hur gamla ugnarna i Limsta är kommer vi snart att få besked om. Kolrester är inlämnade för åldersbestämning enligt den så kallade C14-metoden. Kanske kommer den svenska järnhistorien att skrivas om. Redan har fynden i Limsta tillfört historien nya perspektiv.

Vad som i alla fall är klart är att Christian Gatti har lovat att komma till Gäddeholms Café och berätta om utgrävningarna och visa bilder därifrån. Håll utkik på hemsidan när det blir.

Text och foto Göran Kihl

På Ekomuseets hemsida http://www.ekomuseum.se/besoksmal.html   kan du läsa om både Röda Jorden och Dunshammar.